Menu

Coachen

  • Heb je een hulpvraag?
  • Is een verandering nodig?
  • Loop je zelf vast?

Met een ervaren coach kan je de weg vinden naar een aanpak die werkt.
Je leest het goed: je zal zelf aan het werk moeten!
De coach zal je uitdagen waar je zelf onbewust blokkeert.

Coachen heeft pas zin als iemand een echte coachingsbehoefte heeft.
Voordat een coachingstraject wordt aangeboden, vindt een intakegesprek plaats.
In dit gesprek moet de coachingsvraag helder worden.
De werkwijze wordt helder gemaakt en wij peilen samen of het traject zinvol is.

De coachingsvraag en het aantal sessies dat naar inschatting nodig is om het gewenste resultaat te behalen, worden helder gecommuniceerd.

De aangeboden trajecten zijn leer/coachingstrajecten.
Het geleerde wordt in ervaring omgezet door middel van eenvoudige oefeningen.
Oefenen onder begeleiding en door de klant tussen de sessies in, leggen een stevige basis waarop de klant voort kan bouwen.

Deze methode werpt snel en doeltreffend vruchten af.
De effecten zijn op korte termijn merkbaar en blijvend.

Met referenties is afgesproken per aanvraag vooraf hun goedkeuring te vragen.

No Comments

    Leave a Reply

    css.php