Stresspreventie

Stress is van grote invloed op het functioneren van ieder mens.

Het beeld dat onder stress beter gepresteerd wordt, komt voort uit de eenzijdige blik op dit presteren. Het klopt dat veel mensen opgejaagd door een gevoel van stress harder werken om bijvoorbeeld een deadline te halen.
Door met een ruimere blik naar deze vorm van presteren te kijken, merk je al gauw op dat het maar de vraag is of dit een betere vorm van presteren is.
Meer fouten maken, zaken over het hoofd zien, in conflicten verwikkeld raken, de grote lijnen uit het oog verliezen zijn enkele neveneffecten van op deze manier “presteren”.
Als op deze manier in het leven staan een gewoonte wordt, blijven de gevolgen op fysiek, mentaal en emotioneel vlak meestal niet uit.

ADZ Consultancy laat middels coachen en/of groepstrainingen ervaren dat het functioneren van de mens juist beter wordt door het verlagen van het stressniveau.

Maatwerk coaching als interventie bij verminderd functioneren of bij uitval bewijst telkens opnieuw dat deze heldere aanpak werkt.

Maatwerk workshops als stresspreventie maar ook als basis voor bijvoorbeeld verandertrajecten of duurzame inzetbaarheid bieden de tools om deze zaken effectief voor elkaar te krijgen.